Księga praktycznych technik szermierki świetlnej

„Księga praktycznych technik szermierki świetlnej” (ang. Book of Practical Lightsaber Technique) to pozycja autorstwa Mistrza MieczaVo’rena Faalo, której wszelkie kopie i wydania zostały za czasów Imperium zakazane i – najpewniej – niszczone na szeroką sakalę. Obecnie niewiele wiadomo o jej zawartości. Zachowały się fragmenty rozdziału siódmego, traktującego o Kadencjach (technikach ćwiczenia szermierczej biegłości) oraz jedno zdanie: „Choć jest prawdą to, że Jedi używa swoich mocy tylko w obronie i nigdy do ataku, jest równie prawdziwym fakt, że Mistrzowie Jedi muszą być zawsze gotowi i czujni, gdyż tylko Moc wie, kiedy będą zmuszeni stoczyć najcięższą potyczkę”.

Jest wielce prawdopodobnym, że egzemplarz księgi trafił do rąk Adalrica Brandla, jako że uczył on Kadencji młodą Jedi – Fable Astin, oraz Jaaliba, swego syna.